Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Interaktivní média

Kateřina Novotná

1. MgA.

barevný papír
297 × 420 mm

Jako pomocné médium jsem si zvolila monochromatické světlo, jelikož má schopnost výrazně snižovat schopnost rozlišování barev pod tímto druhem osvětlení.