Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Přírodní materiály

Karolína Vávrová

3. BcA.

PROSTOR

bavlněná příze
instalace
3000 × 4000 × 3000 mm

V této instalaci šlo o experimentální práci s netradičním prostorem. Pro experiment jsem využila strom na zahradě kvůli jeho specifickému vzhledu i umístění, k poukázání na situaci, ve které musela práce vznikat. Vytvořila jsem několik variant, které pracovaly s vyplňováním volného místa mezi rostoucími větvemi několika různými systémy napínání textilních vláken. V nich byly spojovány konce větví do geometrické sítě, nebo hledány vnitřní geometrické systémy koruny.