Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Přírodní materiály

Klára Samcová

3. BcA.

JÁ JSEM SUBJEKT, KTERÝ ZNÁM NEJLÉPE

měď, měděné dráty
galvanoplastika
série čtyř autoportrétů
220 × 120 × 250 mm

„Protože jsem tak často sama, protože já jsem subjekt, který znám nejlépe.“ Frida Kahlo

Galvanoplasticky narůstající autoportréty na voskovém otisku obličeje symbolizují pocity pro tuto dobu příznačné – osamělost, přehlcení technologiemi, nechuť, zmatek a rozpad.