Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fotografie

Lev Zlokazov

2. BcA.

Textura

Tento fotografický soubor 3 fotografií zkoumá hmatové vnímání a vizualizace textur. Masky a textury na fotografiích  jsou ručně vyrobeny na základě hmatových pocitů. Proces kolážování poskytuje krásný vizuální efekt, protože nemůžeme vidět obličeje portrétovaných, díky tomu je koncept ještě surrealističtější a více interpretovatelný pomocí světla a vybrané textury, vzniká iluze, ze které vychází určitý  barokní styl, charakterizovaný dynamikou překrývání obrazů a kolážováním. Tyto extravagantní efekty vyvolávají dojem aristokratičnosti a estetické kvality.

3 fotografie 70 × 90

Nocturne

Tento soubor vychází z pojmu nocturne – romantických a lyrických miniatur a kombinace velkých vrstev hudby, vizuálního vyjádření, symbolické obraznosti, aspektů lidského ducha a psychiky, dramatických skladeb a individuální lyrické identity.

video, 66 s