Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Aplikovaná a reklamní fotografie

Lucie Hyšková

1. MgA.

Prázdno

digitální fotografie

Užitečné, jež se v momentu promění ve zbytečné.