Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Time-Based Media

Lucie Kramperová

1. MgA.

Inseparabilitas

audiovizuální kompozice

Reflexe přírody a opuštěné zástavby jako odraz současné situace.