Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Time-Based Media

Lucie Kramperová

1. MgA.

Inseparabilitas

audiovizuální kompozice

Reflexe přírody a opuštěné zástavby jako odraz současné situace.