Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Přírodní materiály

Lucie Oplíštilová

4. BcA.

SINGING BIRD BOX

cukrová hmota, cín, mp3 přehrávač
odlévání
1600 × 1100 × 1300 mm

Lidská touha po uchování  “krásného” a snaha podmanit si nedotknutelné, bývala důvodem vzniku zpívajících automatů Tabatière, neboli ptačích krabiček. Představený objekt z původních automatů vychází. Tělo krabičky je odlito z cukrového skla, uvnitř je místo mechanického zvukového strojku vložený mp3 přehrávač s nahrávkou ptačího zpěvu, který místy nenápadně připomíná hvízdanou melodii. Tak, jako je tomu i v originálním ztvárnění, je v horní části umístěný ptáček, jako univerzální obraz či původce zvuku. Objekt je procesuální a dochází k jeho pomalé samovolné destrukci v čase.