Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Aplikovaná a reklamní fotografie

Marie Šrajerová

1. BcA.

On camp

digitální fotografie

Zabývám se (nejen) vizuálním stylem Camp, vydávám se cestou módního editorialu. Jako inspirační zdroj posloužila publikace Notes on Camp od Susan Sontagové.