Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fotografie

Martin Pecha

2. BcA

Bez názvu

Soubor pěti fotografií z naskenovaných studentských průkazů, které mají
zobrazovat skutečnou podobnost držitelů, kteří díky nim mohou prokazovat svoji identitu, avšak jejich podoba je, na rozdíl od reality, velmi mizivá.

5 fotografií 35 × 45 cm

Zeď kolem Spolchemie

Dva a půl tisíce metrů dlouhá zeď, sto osmnáct log Spolchemie, sto osmnáct analogových fotografií.

118 fotografií 13 × 18 cm