Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Přírodní materiály

Matěj Plachý

3. BcA.

SONICKÝ POSTROJ

ocel, elektronika, magnetofonová páska
interaktivní zvukový objekt
variabilní, max. 370 × 320 × 110 mm

Prozkoumávám pomíjivosti a degradace materiálu zvukového nosiče, kterým je magnetofonová páska. Vzniká hra s fyzickou podstatou média, která je exponovaná umístěním objektu na lidském těle, jež samo představuje postupně rozkládající se schránku. Objekt neustále zachycuje vyslovená slova, vrství je, přemazává a v přímém přenosu se snaží reflektovat náš iluzivní dojem, že efemérní jevy co nás obklopují, můžeme uchovat, zatímco ony jsou již od svého zrodu reálně predurčeny k zániku.