Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Produktový design

Miriam Danielková

1. MgA.

LADYBUG FCEV

plast
3D tisk
430 × 160 × 180 mm