Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Design keramiky

Nela Krulišová – stáž

3. BcA.

Konvice s monogramem

porcelán
objem 1,2 l

Roztékající se klasická konvička byla vytvořena se záměrem vyvolat u diváka určitý pocit nebo emoci. Inspiruje se toxicitou a chemikáliemi.