Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Design keramiky

Konvice s monogramem

Navrhněte funkční konvici na čaj nebo kávu s osobitým charakterem. Vytvořte svůj monogram – grafickou značku pro konkrétní konvici a navrhněte způsob jejího použití (spodní značka, dekor,…)