Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Interaktivní média

Olga Štenglová

2. BcA.

Náhražky

instalace 
300 × 300 × 300 mm

Název instalace naráží na nahrazování přírodních materiálů u objektů. Náš život se odehrává více v interiéru, proto si ho upravujeme, aby na nás působil "přirozeněji". Atrapa vychází vždy z něčeho nám známého a vůbec jí nevadí, že postrádá funkci/vlastnosti svého vzoru.