Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Digitální média

Radek Slach

1. BcA.

materiál: fotografie
technika: vizualizace
rozměry: 20 × 30 cm

Vytvořil jsem několik návrhů billboardů. Vizuální i textové sdělení popírá účel reklamy a obrací se směrem k divákovi neočekávaným sdělením. Inspirovalo mě rčení „Slyšet trávu růst“. Otázka „Slyšíš?“ se stala stěžejní pro celý projekt. Vyzývám diváka k zamyšlení, zastavení a naslouchání ve změti zvuků velkoměsta. Pro vizualizace jsem použil místa v okolí mého bydliště.