Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fotografie

Romashkina Iuliia

1. BcA.

Návrat k pohanství

Návrat k hlubokým lidovým tradicím pohanství, které jsou základem úctyhodného postoje ke všemu živému, je v dnešní době ekologické krize nesmírně důležitý. Slovy Paula Golbacha "člověk je nešťastný jen proto, že nezná přírodu". V dědictví pohanství je skryto možné řešení, jak oživit vztah mezi člověkem a přírodou. Tento soubor fotografií představuje můj pokus o vyjádření náznaků, symbolů, pocitů a emocí, neoddělitelně spojených s obdobím uvadání přírody a nástupem zimy, se všemi tradicemi a rituály pohanství.

černobílá analogová fotografie

Motivy z Alenky

Říše divů je svět obrácený vzhůru nohama. Lidé a věci nejsou lidé a předměty, které vídáme v reálném světě. V říši divů vládne absurdita, realita se posouvá, běžné každodenní věci se vzájemně prostupují a vytvářejí iluze a zkreslení. K této metodě jsem se uchýlila při vytváření svého volného souboru. Snažila se dosáhnout efektu neskutečnosti a zkreslení pomocí běžných papírových výstřižků z časopisu, které se následně proměnily v dynamické koláže na motivy nejslavnější knihy z pera Lewise Carrolla. 

4 koláže 24 × 30, tisk