Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Time-Based Media

Šimon Mašek

2. BcA.

Fragmented memories

3 kanálová video projekce

Existuje spoustu objektů, které již nemají využití. Tyto objekty jsem sbíral pomocí 3d skenování. Fragmenty jsem nechal obíhat kolem diváka.