Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Aplikovaná a reklamní fotografie

Šimon Roubal

1. BcA.

Space Blanket

digitální fotografie, zvuková nahrávka

Soubor pěti fotografií zvýrazňující příběhy skryté za na první pohled všedními předměty a jejich důležitost ve vztahu k mé babičce.