Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Aplikovaná a reklamní fotografie

Sofia Fiordalisi

1. BcA.

Ni Una Menos

digitální fotografie

V této práci upozorňuji na feministické hnutí „Ni Una Menos” v Argentině s ilustrací pohledů tamních žen a mé osobní zkušenosti.