Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fotografie

Sofia Sováková

2. BcA.

První kvadrant – Já

Soubor fotografií je autoportrétem. Skrze interpretaci vlastního horoskopu a pomocí netradičních symbolických technik se pokouším o hledání vlastního jáství.

černobílá analogová fotografie
6 fotografií 100 x 70 cm 

I když mám vše, co můžu chtít

Film je zpovědí, apelem i manifestem.

Filmová esej
8 mm, 2 min.