Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Time-Based Media

Tasya Nafigina

1. MgA.

Lessons of Reese Earchles-Seemore

2-kanálové video se zvukem, 3:31 smyčka

Video kombinuje obrazové, textové a zvukové formy a v jejich synchronizaci současně rozvíjí sémantický konflikt přirozeného a strojově vyhodnoceného obrazu světa.