Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Přírodní materiály

Václav Mach

2. BcA.

RÁM 

ocelová trubka
objekt 
2040 × 680 × 480 mm

Objekt Rám je inspirován bezpečnostním rámem z bugin a offroadových vozidel, který zajišťuje bezpečnost a zároveň se stává symbolem. Rám je s nadsázkou zamýšlen k umístění do center metropolí, kde by případnému uživateli měl zajišťovat v této nejisté době pocit bezpečí a pevného uzavření do své osobní bubliny. Nabízí možnost vstoupit do vnitřního prostoru objektu.