Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Interaktivní média

Václav Nosek

1. MgA.

Telefon

papírové kelímky, mikrofon, reproduktor, nahrávadlo
instalace

Instalace sestává z nápojových kelímků zasunutých do sebe a napůl zabalených do původního obalu. Některé z nich jsou položené vedle sebe. Kelímky permanentně vydávají zvuk – když je nikdo nepoužívá, tak bzučí, když do nich někdo mluví, přenese se mluvení do ostatních kelímků.