Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Přírodní materiály

Veronika Havlatová

1. MgA.

KORUNA

ocel
interaktivní mechanický objekt
220 × 160 × 140 mm

Realizovaným objektem pokládám sama sobě i divákovi otázku, zda naše idealizovaná touha po symbolické koruně není pouhá past, do které se můžeme slepě chytit.