Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fotografie

Viktor Švolík

Prostor: les

Po necelém roce od začátku epidemie se mnohé změnilo. Okolní svět se na moment zastavil a poté začal nabírat nový směr, zatímco se někteří snaží dohnat chod toho starého. Nejistota je všudypřítomná natolik, že si nemůžeme být jisti tím, co bude za týden možné a co ne. Vzpomínky na minulost jsou mi teď bližší než kdy dříve. Rád se vracím do momentů, které mě přesunou sice i jen momentálně na jiné místo. Už nějakou dobu se zabývám zvukem a jeho působením ve spojení s fotkou. Proto jsem zvolil způsob, který právě tyto média spojuje. V tomto případě jsem se pokusil zaznamenat les v oblasti středních Čech. Fotografie jsem fotil na místech, která mě instantně táhla a která bych si v paměti zachoval jako záchytné body v případě, že bych hledal cestu ven. Stejně jako když se v lese jen procházím. Záznam zvuků má funkci můstku do situace. Nechávám jej z velké části autentický. Každý záznam je nahráván na stejném místě jako fotografie. Cílem mé práce je vyvést diváka do lesa, kde se na moment odpojí od každodenní rutiny. Pomocí jeho představivosti do lesa, který si on vytvoří. Fotografie a audiozáznam mají za úkol jen navádět. Video se nakonec ukázalo jako vhodná forma prezentace fotek a zvuků zároveň. I díky nepřerušovanému sledování se lesní atmosféra lépe formuje v představách diváka. Důležitý je pro mě způsob instalace, je nutný klid, aby se mohla mysl diváka přemístit a vnímat svůj pozměněný les.

XB2

Podobnou úvahu o cestování na jiné planety jako ve filmech mám poměrně často. Jsem fascinován vesmírem. Ostatně kdo není? Každý asi někdy uvažuje nad těmi velkými otázkami. Je ve vesmíru život jinde než v naší sluneční soustavě? Teorií má lidstvo převelice ale odpověď se možná nikdy nedozvíme. Nezbývá nám prozatím si naše vesmírné vrstevníky představovat.

Právě takový svět jsem našel ve zmrzlém Liberci. Konkrétně na Ještědu. Po vyšlapání cesty na hřeben se začaly odkrývat zamrzlé stavby, stromy zasypané sněhem připomínaly více skály. Vše okolo schované v mlze se jevilo nepozemsky.

V těchto momentech jsem byl opravdu vtažen do představy jiného světa. Podobně jako za skautských výprav, když jsme procházeli bojovku jsem procházel a zkoumal zamrzlou krajinu.

Fotografie mají vyvolat otázky. Zmást diváka a přinutit jej, aby se pokusil zařadit fotografii do svých představ.