Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Přírodní materiály

Žofie Holečková

1. MgA.

SLEEP PARALYSIS

video, zvuk
kombinovaná, audiovizuální klip
variabilní  

Téma spánkové paralýzy zpracovávám pomocí instalace, videa a zvuku zároveň. Spánková paralýza je stav, který se odehrává mezi spánkem a bděním. Člověk si uvědomuje realitu jen částečně, stejně tak jako sny. Většinou se osoba dostane do křeče, nemůže se hýbat a ani mluvit, má pocit, že nad ní někdo je, nebo jí chce něco udělat, to vše za doprovodu nepříjemných zvuků. Po chvíli by měl tento stav odeznít, ale může trvat i několik minut.