Čelem k umění / Marcel Fišer

Mgr. Marcel Fišer, PhD.
teoretik umění, kurátor a ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu (www.gavu.cz)

Téma přednášky:
České konceptuální umění 70. a 80. let minulého století I.

Konceptuální umění se jako směr zformovalo v USA v závěru 60. let. Přednáška představí jeho reflexi v českém prostředí do závěru 80. let. Přestože čistě konceptuálních prací u nás tehdy mnoho nevzniklo, prvky konceptuálního myšlení lze vystopovat v mnoha důležitých projevech aktuálního umění té doby.

→ program všech přednášek