Čelem k umění / Jan Zálešák

Přednáškový cyklus pro letní semestr

Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.

Teoretik umění a kurátor, vedoucí Katedry teorií a dějin umění Fakulty výtvarných umění VUT v Brně

Téma přednášky:
Kurátorství po post-internetu

Ještě na začátku této dekády byl post-internet „avantgardou“ současného umění, pohybující se převážně mimo galerijní systém. V roce 2016, po několika letech prudce akcelerujícího zájmu, doprovázené horlivou publikační a kurátorskou činností napsalo 9. Berlínské bienále epilog této tendence. Přednáška se zaměří na spekulativní zmapování nepřehledného terénu umění po post-internetu prostřednictvím několika vybraných výstav v České republice a v zahraničí.

 

Aula č. 537, 4. patro, FUD UJEP, Pasteurova 9

→ program všech přednášek