FUDSTREAM #13 / 11. 6. 2020

#32
úterý 11. 6. 2020 / 15:00 / Stream
ŠTIMTIM.cz / Marek Štim & Radek Timoftej — DREAM TEAM představení absolventa
——— fotografické studio, absolventi ateliéru Aplikované a reklamní fotografie FUD UJEP

#32 ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY PORTFOLIO