FUDSTREAM #3 / 30. 3. – 2. 4. 2020

#9
Pondělí 30. 3. 2020 / 15:00 / záznam
doc. Tomáš Pavlíček – Teorie a kompozice barvy
——— teoretik architektury a umění působící na Fakultě umění a designu
——— Přednáška se zabývá výtvarnou stránkou práce s barvami. Je diskutováno několik aspektů barevných vztahů jako například způsob budování barevných kontrastů aj.

#9 ZÁZNAM PŘEDNÁŠKYPREZENTACE KE STAŽENÍ

#10
Úterý 31. 3. 2020 / 15:00 / záznam
prof. Michal Koleček – komentovaná prohlídka výstavy NO FUTURE IS CANCELLED v Domě umění Ústí nad Labem
——— kurátor a teoretik působící současně na Fakultě umění a designu v Domě umění Ústí nad Labem a od roku 2018 působí v pozici hlavního kurátora projektu LUNGOMARE ART v rámci programu RIJEKA 2020 – European Capital of Culture (Chorvatsko). – https://fud.ujep.cz/michal-kolecek/

#10 ZÁZNAM KOMENTOVANÉ PROHLÍDKYINFORMACE O VÝSTAVĚ

#11
Středa 1. 4. 2020 / 15:00
Anna Vartecká – Počátky reklamní fotografie
——— Kurátorka a teoretička současného umění a vysokoškolská pedagožka působící na Fakultě umění a designu UJEP. Zabývá se teorií a dějinami fotografie a grafického designu, problematikou a kritikou současného vizuálního umění a jeho přesahy do jiných teoretických disciplín, jakými jsou rodová studia a sociologie.

#11 ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY PREZENTACE 

#12
Čtvrtek 2. 4. 2020 / 15:00 / Stream
prof. Zdena Kolečková – Oživlé obrázky. Cesta od individuálního okouzlení k fascinaci sdílené
——— Cesta od individuálního okouzlení k fascinaci sdílené.
——— vizuální umělkyně, proděkanka pro tvůrčí činnost, vedoucí Katedry fotografie a vedoucí ateliéru Fine – Art Photography na Fakultě umění a designu UJEP (bio).

#12 STREAM PŘEDNÁŠKY