Letní sklizeň 2020

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Interaktivní média

Klauzurní téma

Téma letošních klauzur bylo volné. Z počátku sice zadání reflektovalo výjimečnou situaci, která nastala díky Covidu-19, ale to však sloužilo jen jako odrazový můstek k jednotlivým tématům, vycházejícím z individuálního zájmu každého studenta. Předem nebyli omezení ani výběrem techniky, kterým budou svůj osobní  přístup zpracovávat. Výjimku tvořili jen první a druhé ročníky, kterým byla doporučena technika videa (pro snazší realizaci a ideové ukotvení). Prezentace klauzurních prací tak zahrnovala instalace, videa, fotografie i performance.

Ateliér

vedoucí
doc. Mgr.A. Pavel Kopřiva, Ph.D.
pavel.kopriva@ujep.cz

odborný asistent
MgA. Jan Prošek, Ph.D.
jan.prosek@ujep.cz

www
Facebook
Instagram