Letní sklizeň 2020

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Sklo

Název klauzurního tématu

LOOS

Důležitým motorem studia v ateliéru Sklo je dobrá motivace studentů. Proto jsme se tento semestr rozhodli následovat náš velký vzor, který shledáváme v architektovi Adolfu Loosovi. Tato online výstava a její druhá část, kterou si můžete doslova projít na facebooku nebo instagramu, je naší přípravnou fází dlouhodobého záměru o kolektivní výstavy s katedrou designu.

Na zadání jsme spolupracovali s kurátorem Adamem Štěchem. Naším cílem je představit pohled na odkaz Adolfa Loose z pohledu mladé generace designérů. Každý student si vybral stavbu nebo interiér a navrhnul produkt či objekt, kterým reflektoval pohled na Loosovo architektonické myšlení nebo konkrétní inspiraci. Cílem bylo navrhnout současný design. Náš záměr je představit tento projekt „in natura“ v blízké době nejen v České republice, ale také v zahraničí. Pevně věřím, že nám to planeta umožní. 

3D / VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA LOOS

Ateliér