Letní sklizeň 2020

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Sklo

ANNA STRNADOVÁ

1. BcA.

LOOSE

interiérový objekt
tabulové sklo a skleněná frita
fusing – spékání v peci

450 × 1100 mm