Letní sklizeň 2020

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Time-Based Media

Název klauzurního tématu

Společným zadáním klauzurní práce v ateliéru Time-Based Media byla realizace audiovizuálních projektů pro Signal festival, na jehož aktivní účast byl ateliér vybrán kurátory letošního ročníku jako první zástupce uměleckých škol v České republice. Tématem je environmentální a klimatická problematika antropocénu, za název kurátoři festivalu zvolili Plan B. „Signal Festival 2020 tak bude prezentovat díla, která reagují na současný stav a důsledky našeho chování, i projekty, jež optimisticky hledají možná řešení, která by mohla přinést zdravou budoucnost celému zemskému ekosystému.“