Letní sklizeň 2020

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Time-Based Media

Jan Poš

3. BcA.

Paralelní prostor

použitý material a technika: sklolaminát, televise
rozměr: 130 x 90 x 20 cm

Abstraktní reliéfní plastika vychází z organické podoby krajiny. V kontrastu k reliefu se pod ním nachází televize, která zde funguje jako zdroj světla.  Na obrazovce se promítají barevné geometrické struktutry, které však v kontaktu s difuzní povahou sklolminátu mění svou strukturu na organické tvary, které se promítaí na povrchu reliefu. Dochází tak vizualizaci neustále probíhajících změn v našem okolí.