Státní závěrečné zkoušky z dějin umění – prosíme, sledujte aktualizace

Milé studentky, milí studenti,

chtěli bychom Vás informovat o konání Státních závěrečných zkoušek ve dnech 4. 5.–6. 5. 2020. Dle legislativních změn ze strany MŠMT lze uskutečnit konání Státních závěrečných zkoušek online.

Aktualizace ke dni 15. 4. 2020:

Na základě oznámení rozhodnutí vlády ze dne 14. dubna 2020 bude od pondělí 20. dubna 2020 umožněna účast studentů vysokých škol studujících v posledních ročnících bakalářského, magisterského a doktorského studia na individuálních konzultacích a státních závěrečných zkouškách v počtu maximálně 5 osob najednou.
Znamená to také, že Státní závěrečné zkoušky na FUD UJEP budou moci proběhnout za osobní přítomnosti studentů. Pouze v případě zahraničních studentů, kteří by se v uvedeném termínu nemohli z důvodu uzavřených hranic osobně dostavit, proběhne zkouška online.

Příkaz děkana č. 1/2020 Průběh státních závěrečných zkoušek distanční formou

S ohledem na potřebnou komunikaci před SZZ je třeba, aby všichni diplomanti měli v systému STAG správně uvednou a funkční e-mailovou adresu a číslo na mobilní telefon. Prosíme, zkontrolujte si to!

Zde naleznete přesný harmonogram SZZ:
Harmonogram SZZ pro bakalářské studium
Harmonogram SZZ pro magisterské studium

Harmonogram SZZ zůstává v původní podobě, ovšem zkoušky proběhnou prezenční formou. Studentky/studenti se dle harmonogramu dostaví před hlavní vchod budovy FUD, kde na ně bude čekat paní sekretářka příslušné katedry a dovede je (postupně po jednom) přímo do učebny, kde bude probíhat zkouška. Poté bude komisí zadána otázka s časem na přípravu v délce 10 minut. Následovat bude samotné zkoušení. Po zkoušce budou po krátké poradě komise sděleny výsledky a paní sekretářka příslušné katedry opět doprovodí studenta/studentku před budovu FUD.
Tato opatření vycházejí z doporučení MŠMT.

Zde naleznete informaci, v jakých učebnách se budou SZZ konat:
Bakalářské SZZ:
Obor Fotografie a intermediální tvorba  (4. 5.-5. 5.) – zasedací místnost děkanátu č. 234
Obor Design (4. 5.-5. 5.) – učebna č. 326
Obor Grafický design (4. 5.-5. 5.) – učebna č. 420
Magisterské SZZ:
Obor Fotografie a intermediální tvorba (6. 5.) – zasedací místnost děkanátu č. 234
Obor Design (6. 5.) – učebna č. 326
Obor Grafický design (6. 5.) – učebna č. 420

Okruhy k SZZ:
Magisterské studium – okruhy k SZZ:

Obor Fotografie a intermediální tvorba
Obor Design
Obor Grafický design
Bakalářské studium – okruhy k SZZ:
Obor Fotografie a intermediální tvorba
Obor Design
Obor Grafický design

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR však stanovilo následující pravidla, za kterých může tento režim probíhat, a která budeme muset všichni dodržovat:

Zdravotní stav: účast na výuce a zkouškách bude povolena za podmínek:

  • bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
  • u vstupu do zkušební místnosti proběhne povinná dezinfekce rukou,
  • povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (studenti i akademici),
  • osoby nesmí podléhat karanténě,
  • studenti podepíší prohlášení o bezinfekčnosti.

Organizační opatření:

  • na výuku/zkoušku se studenti dostaví ve stanovený čas, tak aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce,
  • učebna/laboratoř bude připravena tak, aby byly zajištěny dostatečné prostorové rozestupy jak mezi studenty, tak akademiky (minimálně 2 metry), rozestupy dodržovat i ve společných prostorách