Dům umění Ústí nad Labem

Dům umění Ústí nad Labem
Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 

Dům umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen DUÚL) je fakultní odborné pracoviště zaměřené na realizaci tvůrčích, uměleckých, výzkumných, kurátorských, vzdělávacích, mezioborových a kulturních projektů.

Hlavním zaměřením DUÚL je realizace vzdělávání ve studijních programech FUD UJEP a produkce kulturních aktivit, zejména výstavní prezentace významných uměleckých osobností, klíčových uměleckých proudů a témat formujících současnou výtvarnou scénu, dále realizace interdisciplinárních akcí a vzdělávacích aktivit. V programu instituce se prolínají aktivity umělecké, výzkumné, edukační, publikační a socializační, které jsou realizovány v mezinárodním kontextu a v rámci spolupráce s celou řadou českých i zahraničních partnerů – vysokých uměleckých škol a výstavních uměleckých a kulturních institucí.

Výstavní koncepce Domu umění Ústí nad Labem je zaměřena na prezentaci významných uměleckých osobností i klíčových uměleckých proudů a témat formujících situaci aktuálního, především středoevropského výtvarného umění. Mezi klíčové cíle Domu umění Ústí nad Labem patří profesionální produkce a prezentace aktuálních uměleckých projevů, podpora mezinárodní spolupráce formou pořádání společných výstavních projektů, tvůrčí výzkumná činnost v prostoru současného výtvarného umění uskutečňovaná v kooperaci s příbuzně zaměřenými vysokoškolskými pracovišti, rozvoj vzdělávacích aktivit v rámci studijních programů realizovaných na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, podpora edukačních strategií zaměřených na práci s návštěvníky galerie a uplatňování společenské zodpovědnosti v oblasti socio-kulturního rozvoje místní komunity.

Hlavním kurátorem Domu umění Ústí nad Labem je prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., který na realizaci jednotlivých výstavních projektů spolupracuje s kurátory, a také s partnerskými, převážně zahraničními institucemi nebo s přizvanými free-lance kurátory. Celková kurátorská koncepce Domu umění Ústí nad Labem je zaměřena na analýzu a prezentaci aktuálních uměleckých projevů se zvláštním zacílením na tematické okruhy, které spoluformují socio-kulturní situaci ve středoevropském, respektive národním kontextu a zároveň také odrážejí specifickou situaci v místním regionu a komunitě.

Dům umění Ústí nad Labem, který je umístěn v rekonstruovaných prostorách bývalé univerzitní menzy v rezidenční čtvrti Klíše nedaleko městského centra a univerzitního kampusu. Výstavní a výzkumné aktivity Domu umění Ústí nad Labem zásadním způsobem přispějí k prezentaci široké škály podob současné vizuální kultury ve městě Ústí nad Labem i přilehlém regionu. Dům umění Ústí nad Labem je vyjádřením sebevědomého potenciálu místní umělecké scény, chce být bránou do dynamických struktur současného výtvarného umění, rozevírá se různorodým podnětům mezinárodního uměleckého provozu, akceleruje prostupnost vzdělávání, výzkumu i jejich praktického využití a představuje otevřený kreativní prostor mezi univerzitou a místní komunitou.

Kontakt

Dům umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Adresa:
Klíšská 1101/129a
400 96 Ústí nad Labem

W: https://www.duul.cz

E: duul@ujep.cz
F: Dům umění Ústí nad Labem
T/ +420 702 217 042

Výstavy a akce

Doprovodný program k výstavě v DUUL

Doprovodný program k aktuálním výstavám v Domě umění Ústí nad Labem najdete zde

Workshop pro studenty v Domě umění Ústí nad Labem

úterý 10/10/2017 od 10 hodin

Michaela Labudová v rámci své výstavy Standing Rock v galerii 2 v Domě umění Ústí nad Labem povede tvůrčí workshop pro studenty zaměřený na téma grafický design v netradičním významu. Pro účast na workshopu se registrujte mailem: michaela.labudova@ujep.cz. Děkujeme, počet účastníků je omezen.

plakát na workshop

Projekt podpořen grantem v rámci Studentské grantové soutěže na UJEP.

Michaela Labudová – Standing Rock

Výstava v galerii 2 Domu umění Ústí nad Labem.

Vernisáž výstavy ve středu 6. 9. 2017 v 19 hodin.
Výstava potrvá do 18. října 2017.
Kurátorka: Adéla Machová

Doprovodný program k výstavě:
út 10. 10. 2017 v 10:00 tvůrčí workshop s Michaelou Labudovou a od 17:00 komentovaná prohlídka s kurátorkou

Projekt podpořen grantem v rámci Studentské grantové soutěže na UJEP.

Anna Daučíková – Politiky gest

Výstava v Domě umění Ústí nad Labem.

Vernisáž výstavy ve středu 6. 9. 2017 v 18 hodin.
Komentovaná prohlídka výstavy s autorkou proběhne v 17 hodin.
Výstava trvá do 18. října 2017.

Kurátor: Michal Koleček

Připravujeme

Anna Daučíková
Politiky gest
výstava od 7. 9. do 18. 10. 2017
vernisáž / středa 6. 9. 2017 od 18:00