Sametové oslavy v Ústí nad Labem

TŘICET 1989—2019…

SAMETOVÉ OSLAVY V ÚSTÍ NAD LABEM

PODZIM BUDE V ÚSTÍ PATŘIT VÝROČÍ ROKŮ 1939 A 1989

Výstavy, divadelní představení, přednášky osobností ústecké univerzity, konference, ale také módní show nebo koncerty – to vše je na programu oslav 30. výročí takzvané sametové revoluce, na jejímž počátku stálo shromáždění studentů, kteří si chtěli připomenout události roku 1939.

koncerty, výstavy, módní show, autorská čtení, divadlo, filmy, performance, průvod, workshopy, přednášky, konference a mnoho dalšího… 

V letošním roce uplyne třicet let od událostí, které se do širšího povědomí vepsaly pod názvem Sametová revoluce. V jejím rámci došlo k rozpadu totalitního režimu v tehdejším Československu a nastartováním demokratizačních procesů, které v konečném důsledku vedly k našemu začlenění do struktur Evropské unie a NATO, což lze v širším kontextu chápat jako ukotvení do tzv. západního světa.

Sametová revoluce navazovala na tradici studentských hnutí, která v dějinách 20. stol. jasně deklarovala příslušnost studentů, ale také univerzit jako významných společenských činitelů, k tradicím demokratického uspořádání společnosti. Události spojené se 17. listopadem 1989 jsou zcela konkrétně spojeny s odporem českých studentů proti nacistickým okupantům v roce 1939. I v rámci Sametové revoluce hráli studenti tehdejších československých vysokých škol zásadní roli a spolu s ostatními společenskými aktivistickými a opozičními uskupeními byli zásadním nástrojem pro aktivizaci širokých společenských vrstev.

Události spojené se 17. listopadem ovšem nelze chápat pouze v historickém kontextu, nýbrž je nezbytné je vnímat jako součást a možná počátek širších pohybů v československé a později české společnosti. Připravované akce v souvislosti s připomenutím tohoto výročí tedy mají celou řadu významů a rozměrů. Vedle navázání na již zmiňovanou demokratickou tradici studentských hnutí, nebo přímý odkaz k historickým událostem v roce 1989, se tyto aktivity zaměřují rovněž na obecnější diskusi nad principy demokratického fungování současné společnosti a jejími aktuálními pohyby.

V rámci programu této akce proběhnou na podzim tohoto roku koncerty, divadelní představení, výstava současného umění, taktéž muzeální výstava, autorské čtení, průvod, přednášky atp.

Akce pořádané při příležitosti tohoto výročí jsou spojeny jak s projekty zaměřenými na historický výzkum, edukačními aktivitami, tematizaci vzpomínek účastníků těchto událostí, tak také na organizaci komunitních setkání či kulturních událostí. Tyto akce budou probíhat po celou druhou polovinu roku 2019 a vyvrcholí v týdnu před 17. listopadem. Všechny tyto akce, které především pořádá Fakulta umění a designu a Filozofická fakulta UJEP ve spolupráci s řadou dalších institucí, budou prezentovány pod společnou vizuální identitou, která byla předmětem vypsané grafické soutěže zaměřené na studenty, pedagogy a absolventy FUD.

Zapojené instituce:
Fakulta umění a designu UJEP
Filozofická fakulta UJEP
Pedagogická fakulta UJEP
Galerie Emila Filly
Muzeum města Ústí nad Labem
Činoherní studio 
Národní památkový ústav
Severočeská věděcká knihovna v Ústí nad Labem
Člověk v tísni
Veřejný sál Hraničář

Partneři: 
Ministerstvo školství a tělovýchovy České republiky
Projekt byl podpořen dotací MŠMT pro připomínku 30. výročí událostí roku 1989 v tehdejším Československu.

Statutární Město Ústí nad Labem
Výstavní projekt “30 let svobody” byl podpořen městem Ústí nad Labem z dotace SMÚ č. SML1022800.

Více infromací k programu

WWW