Přednášky, konference

Konference

Přednášky

1

ČELEM K UMĚNÍ – RUTH NOACK

Srdečně vás zveme na 5. přednášku Čelem k umění s kurátorkou a teoretičkou Ruth Noack, žijící v Berlíně.
Přednáška se koná na FUDu v 16.00 v aule 537 s názvem Between Subversion and Hallucination.
1

HABILITAČNÍ PŘEDNÁŠKY

Děkan a Umělecká rada Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Vás srdečně zvou na habilitační přednášky, které se konají v rámci habilitačního řízení v oboru Vizuální komunikace.

Termín přednášek: 24. 10. 2018 od 12:00 hod
Místo konání: Aula č. 536 (4. patro) – v budově Fakulty umění a designu UJEP, Pasteurova 9, Ústí nad Labem

1

PŘEDNÁŠKA – Barbora Řebíková

at. Performance č. 321 / 3. 10. 2018 / 13:00
Přednáška v rámci ateliéru Performance, slouží jako úvod k problematice estetiky a teorii umění, od Barbory Řebíkové je pro studenty vizuálních studií podána stravitelnou formou.
Setkání se budou opakovat přibližně v měsíčních intervalech, podle zájmu studentů.
Další informace budou podány na místě.
1

Seminář současné litografie / Seminar of Contemporary Lithography


How to use this media in a conceptual way?

FUD UJEP, 2018/2019
Každou středu / Every Wednesday 13
16, dílna 048 / lithography workshop 048
MgA. Lenka Kahuda Klokočková, MA & doc. PhDr.  Martin Raudenský, Ph.D.

Výběrový seminář pro studenty bakalářského i magisterského programu zaměřený na realizaci vlastního autorského projektu v technice litografie nebo její kombinaci s dalším médiem.

Přednáška čínských grafických designérů na FUD

V rámci výstavy o čínských znakových plakátech v plzeňské Galerii Ladislava Sutnara, jejíž komisařkou je Mgr. Lenka Sýkorová, Ph.D. proběhne na Fakultě umění a designu cyklus tematických přednášek prof. ak. mal. Karla Míška, Ph.D. a zahraničních hostů./ 31. května 2018 od 14 hodin / Aula 537, Pasterova 9, FUD UJEP

Report z Keni

Zveme Vás v úterý 15. 5. od 15 hodin do auly č. 537 na reportáž z výzkumného pobytu v Keni, který se uskutečnil v rámci mezinárodního projektu TICASS.

Martina Pachmanová: Feministické muzeum umění: Politika, fikce a / nebo historické vědomí?

V rámci přednáškového cyklu Čelem k umění #10 / Středa 2. 5. od 16 hodin / Aula 537

ČELEM K UMĚNÍ #9 / Marek Pokorný

Tři zdroje a tři stádia kurátorského diskurzu. Přednáška Marka Pokorného,  kurátora, teoretika umění a ředitele PLATO Ostrava / středa 25. 4. od 16 hodin/ Aula 537 FUD

Čelem k umění #8

Zdeno Kolesár: Paradoxy dějin designu. Přednáška z cyklu Čelem k umění / středa 18. 4. od 16 hodin / FUD Aula č. 537