Zasedání akademické obce – studentů a pedagogů FUD UJEP

Akademický senát FUD UJEP svolává na středu 9. listopadu 2022 na 14:00 zasedání akademické obce. Setkání studentů a pedagogů FUD UJEP proběhne v aule č. 537. Jediným bodem programu zasedání akademické obce je představení kandidátky na funkci děkana Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem prof. Mgr. Zdeny Kolečkové, Ph.D.

Zde si můžete prohlédnout:

Volební program / Electoral Programme 

CV kandidátky na děkana FUD UJEP

Volba děkana proběhne 16. 11. 2022 na řádném zasedání AS FUD UJEP od 15 hodin.

Jste srdečně zváni!