Novinky

Zadání témat bakalářských a diplomových prací na akademický rok 2019/2020

4. 5. 2019

Dle harmonogramu FUD UJEP na akademický rok 2018/2019 je 14. 6. 2019 termínem pro zadání témat bakalářských a diplomových prací v rámci jednotlivých kateder pro akademický rok 2019/2020.

A dále, dle harmonogramu FUD UJEP na akademický rok 2019/2020 je 25. 9. 2019 termínem pro zadání závazných témat bakalářských a diplomových prací do systému stag.

FUD se zapojila do projektu #replechuj

7. 5. 2019

Hlavní myšlenkou projektu je zavedení celoplošné zálohy na nápojové plechovky v České republice a zvýšení podílu vytříděných a zrecyklovaných plechovek jejich zpětným sběrem.

Zvukové odrazy: Milan Guštar

7. 5. 2019

7/5 2019 v Domě umění
16 h přednáška Milana Guštara na téma Čísla a algoritmy v umění
18 h koncert / generativní hudební vystoupení

International Summer Academy Dresden

2. 5. 2019

22. mezinárodní letní akademie výtvarných umění v Drážďanech – International Summer Academy Dresden – nabízí stipendia pro studenty umění. Přihlášky můžete zasílat e-mailem nebo poštou do 16.06.2019.

finalisté ceny exit 2019

1. 5. 2019

Komise Ceny EXIT 2019 na svém zasedání, které se uskutečnilo 29. 4. 2019, vybrala z 64 přihlášených projektů 9 finalistů. Ti se představí na podzim na společné výstavě v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem.

Finalisté Ceny EXIT 2019

Fulbrightovo stipendium

30. 4. 2019

Studentům a absolventům vysokých škol nabízí Komise J. W. Fulbrighta možnost vládního stipendia pro pokračování studií nebo výzkumu ve Spojených státech amerických.

Letní škola FUD 2019

Přihlášky ke studiu pro navazující magisterský obor Kurátorská studia a doktorský obor Vizuální komunikace /// 3. 9. 2019

Studijní obory