On-line výuková platforma FUD

Studenti se mohou do systému přihlásit pomocí přístupových údajů do STAG. Návod pro používání: http://it.fud.ujep.cz/navody/elearning/

Odkaz na stránky e-learningu FUD najdete zde: https://vyuka.fud.ujep.cz

Novinky

Ediční plán 2020

Na základě hodnocení ediční komise ze dne 25. 3. 2020 děkan fakulty schválil ediční plán pro rok 2020 a finanční podporu Velkým edičním grantem pro celkem 10 publikací.

OPEN CALL – konference /nový termín pro abstrakty do 10. 4. 2020

Otevřená výzva na zasílání návrhů příspěvků na mezinárodní konferenci “PERSPECTIVES: Educational Aspects of Technologies of Imaging in the Perspective of Visual Literacy”, která se koná v rámci projektu TICASS

Abstrakty příspěvků v anglickém jazyce a v uvedeném formátu zasílejte do 10. dubna 2020 na e-mail: adela.machova@ticass.eu.

ČELEM K UMĚNÍ

Cyklus přednášek pro širokou veřejnost, pořádaný Fakultou umění a designu UJEP. 
PROGRAM

Kritický katalog Mo(nu)mentální topografie

Mo(nu)mentální topografie. Kritický katalog výstavního projektu  Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem konaného při příležitosti 25. výročí založení fakulty

Všichni fakultní autoři, vystavující umělci, členové přípravného a produkčního týmu přijďte si příležitostně do kanceláře Edice FUD pro autorský výtisk! Klára Mrkusová, 1. patro, dveře č. 248.

2. kolo výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ v zimním semestru 2020/2021

Fakulta umění a designu vyhlašuje 2. kolo výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ v zimním semestru 20/21.

Termín 2. kola výběrového řízení pro studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+ proběhne 27. 3. 2020. Studenti se přihlašují pomocí on-line aplikace. Přihlášky se odevzdávají od 6. 3. 2020 10:00 do 26. 3. 2020 15:00. Více informací naleznete na nástěnných tabulích, u fakultní koordinátorky nebo v → přiloženém dokumentu.

Čelem k umění / Kateřina Šedá

Kateřina Šedá je umělkyně s mezinárodním ohlasem, která po svou tvorbu využívá participativních postupů. Nenechte si ujít přednášku s názvem Povolání: Šedá.
Středa 4. 3. 2020 — 16.30 — FUD UJEP — 4. patro — Aula č. 537

ZRUŠENO – Seminář Citujte snadno

Máte problém citovat přesně bibliografické zdroje vašich odborných teoretických textů? Nevyznáte se v zápisech zdrojových odkazů podle citační normy ČSN ISO 690? Univerzitní Vědecká knihovna UJEP nabízí seminář pro práci s citačním pomocníkem ve středu 11. 3. 2020.

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ V DŮSLEDKU ŠÍŘENÍ KORONAVIRU

Parter - Opomíjený prostor Masarykovy ulice / Dům umění Ústí nad Labem

Kresba-malba-figura / Večerní kurzy figurální malby a kresby

http://vecernikurzy.ujep.cz/

Letní sklizeň FUD 2020

FUDSTREAM - Extrémní přednášky pro extrémní dobu

Studijní obory