Novinky

FASTFUD #17 / PING PONG PING

Již název prozradil, že dnešní díl přináší zcela sportovní téma, které vás nemá jen unavit, ale spojit a stmelit s prostředím i lidmi, které často jen míjíme na chodbách školy. Atrium školy již od letního semestru získalo nové využití díky uměleckému seskupení studentů – Ping Pong Ping.

Čelem k umění: Vytváření světa a jeho smyslu / MARCUS NEUSTETTER

Uměleckému procesu napomáhají myšlenkové nástroje, partneři a spolupracovníci z různých oborů a různých perspektiv. Akty vytváření světa pomáhají dát smysl neznámým souvislostem, nevyřčeným příběhům a neznámým spolupracovníkům. Přednáška ilustruje tento přístup na příkladech uměleckých děl, mezioborových partnerech a výzkumných projektech jako je The ZoNE.

Přihlášky do magisterského studia

Studujte kurátorství na naší fakultě

Katedra designu pohledem Czechdesignu

Veřejné přednášky Čelem k umění 2023/2024

Rozhovor se studentkami kurátorských studií

Program v angličtině Fine Art

DUÚL = FUD

FastFUD podcast

E-learningová platforma FUD UJEP

E-learningový systém naleznete na adrese e-vyuka.fud.ujep.cz . Přihlášení do systému se provádi pomocí přístupových údajů (EduID), stejně jako do systému STAG.