Novinky

Zvuky kódy obrazy

3. 6. 2019

ZVUKY KÓDY OBRAZY – Akustický experiment ve vizuálním umění
Zveme Vás na vernisáž výstavy, která proběhne v úterý 4. 6. 2019 v 18 hodin v Domě U Kamenného zvonu Galerie hl. m. Prahy.

Martin Kuriš Pohřížen do svého blízkého okolí

28. 5. 2019

Vernisáž výstavy v  sobotu 1. 6. od 15 hodin na zámku Klenová.

PRODLOUŽENO / Grafická soutěž o vizuální styl oslav 17. listopadu / FUD

12. 4. 2019

Děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje soutěž na vytvoření loga/značky a vizuálního stylu k akcím pořádaným FUD a FF UJEP, NPÚ, Muzeem města Ústí nad Labem, Veřejným sálem Hraničář a ČS při příležitosti oslav 30. výročí 17. listopadu.  Zájemci o účast v soutěži odevzdají 1, maximálně 3 návrhy soutěžního díla nejpozději 31. 5. 2019 do 16:00 na děkanát FUD UJEP.

Národní cena za studentský design 2019 vyhlášena!

20. 5. 2019

Soutěže se mohou zúčastnit studenti univerzit, vysokých škol, vyšších a středních odborných škol, kteří ukončili studium nejpozději v letním semestru 2019, za své školy nebo za sebe. Přijímány jsou jak práce českých, tak zahraničních studentů. Deadline odevzdávání prací 26. 6. 2019.

Letní škola FUD 2019

Přihlášky ke studiu pro navazující magisterský obor Kurátorská studia a doktorský obor Vizuální komunikace /// 3. 9. 2019

Studijní obory