Novinky

Výkonný manažer/ka PR FUD

Děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Výkonného manažera/ky PR fakulty

Asistent/ka vedoucího katedry FUD

Děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
vypisuje výběrové řízení na obsazení místa
Asistent/ka vedoucího katedry
více informací zde

Docent Katedry dějin a teorie umění FUD

Děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
vypisuje výběrové řízení na obsazení místa docenta/ky na Katedře dějin a teorie umění FUD UJEP 
se zaměřením na problematiku dějin a teorie současného umění s specializací na nová média.
více informací zde

Výběrové řízení do ateliéru Grafický design 2

Děkan Fakulty umění a designu UJEP vyhlašuje výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky do ateliéru Grafický design 2 na Katedře vizuální komunikace.
Více informací najdete na stránce UJEP zde.

Galerie tamtamtam / opencall

Nový výstavní site-specific prostor pro studentky*y Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně vyhlašuje open call pro jednotlivce či skupiny, které by chtěly prezentovat vlastní práci v rámci této studentské galerie.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA BAKALÁŘE

FUD OPEN TO PUBLIC

Fastfud podcast

Kurz kresby a malby pro veřejnost

E-learningová platforma FUD UJEP

E-learningový systém naleznete na adrese e-vyuka.fud.ujep.cz . Přihlášení do systému se provádi pomocí přístupových údajů (EduID), stejně jako do systému STAG.

Vzkazník

Odpadá část výuky pro 1. ročník z důvodu imatrikulace (6. 10.)

→ Michaela Thelenová • 29. 9. 2022 17:10

Milé studentky, milí studenti 1. ročníku bakalářského studia. Ve čtvrtek 6. 10. z důvodu imatrikulace odpadá výuka těchto předmětů: Dějiny umění I, Grafika I.

Kritika fotografie

→ Silvie Milková • 28. 9. 2022 13:13
Milí studenti, 29. 9. odpadá výuka z důvodu ateliérového plenéru.

Oborový software III

→ FUD • 27. 9. 2022 09:38
Vážení studenti, předmět Oborový software III dnes nebude prezenčně, ale očávejte e-mail s pokyny k první hodině. Děkuji Kateřina Javůrková

Odpadá výuka pana doc. Davida Kořínka ve čtvrtek 29. 9.

→ Michaela Thelenová • 26. 9. 2022 14:49

Čtvrteční výuka (29. 9.) pana docenta Davida Kořínka odpadá z důvodu jeho účasti na plenéru Kurátorských studií. Jedná se o předměty: Art Theory and Methodology (PVK pro 2. ročník), Filmová estetika (VK pro 2. ročník), Analýza a interpretace výtvarného díla (2. ročník Kurátorských studií). Děkujeme za pochopení.

Výuka Produkce a komunikace I pro 2. roč. BcA.

→ Adéla Machová • 22. 9. 2022 16:34
Čtvrteční výuka (29. 9. 2022) předmětu Produkce a komunikace I odpadá z důvodu mé účasti na plenéru katedry. První setkání proběhne 6. 10. Děkuji za pochopení.

Odstávka vody podruhé

→ Zita Šauerová • 3. 8. 2022 15:32

Pozor, dne 4. 8. 2022 od 7:30 - cca do 10:00:nepoteče v budově naší fakulty voda. Důvodem je oprava nefunkčního hydrantu. Vstup do budovy nebude v této době možný.

Děkujeme za pochopení..

Odstávka vody

→ Zita Šauerová • 21. 7. 2022 12:04

Pozor, dne 22. 7. 2022 nepoteče v budově naší fakulty voda. Důvodem je oprava nefunkčního hydrantu. 

Děkuji za pochopení.

Provoz centra velkoformátového tisku Klauzury LS 2022

→ Aleš Loziak • 15. 6. 2022 08:51

Provoz centra velkoformátového tisku pro instalaci klauzur LS 2022