Novinky

Výstava Slowness v Museum of Fine Arts ve Splitu

Zveme na slavnostní zahájení výstavy Slowness (Pomalost) v Museum of Fine Arts Split, které proběhne 11. 4. 2024 v 19.00 hodin. Kurátorem výstavy je Michal Koleček. Na výstavě participují z řad umělců/pedagogů FUD UJEP Lukáš Jasanský, Zdena Kolečková, JIří Kovanda a Jiří Pitrmuc. Výstava potrvá do 2. června 2024.

NOVÁ VÝSTAVA WATCH THE BIRDIE V GALERII MIMOCHODEM

Galerie Mimochodem nacházející se ve vestibulu na Palackého náměstí pokračuje ve výstavním cyklu Centrum–Periferie. Vernisáž výstavy Watch the Birdie, která představí současnou ukrajinskou umělkyni Alinu Panasenko proběhne 9. dubna v 18.30.

Přání děkanky k jarním dnům

Vážené studentky, vážení studenti, jarní svátky bývaly od pradávna, od časů prehistorických kultů, až po pozdější náboženství, i v dobách sekularizace společnosti spojovány s oslavou nových začátků i s úlevou a díky, že bylo v pospolitosti kmene, rodiny, komunity možné přečkat nelehká období hladových zimních měsíců…

ČELEM K UMĚNÍ #6 / The journey

Šestou přednášku Čelem k umění s názvem „The Journey“ přednese zahraniční designér Maarten De Ceulaer ve středu 3. 4. od 16.30 v Domě umění Ústí nad Labem.

PHONON~ SPATIAL OPENCALL

Spolek phonon~ sídlící v Ústí nad Labem hledá umělce a umělkyně, které se věnují zvukové tvorbě a audio performance. Zaměřujeme se na okrajovou hudbu, sound art či prostorový zvuk ve formě koncertů, festivalů, dílen a vědeckých konferencí.

Prodloužení termínu podávání přihlášek / Navazující magisterské studium Kurátorská studia FUD UJEP

Uchazeči o navazující magisterské studium ve studijním programu Kurátorská studia mohou podávat přihlášky až do 26. 4. 2024. Termín byl prodloužen.

Státní závěrečné zkoušky z dějin umění 2024 na FUD UJEP

Vážené studentky, vážení studenti, dovolujeme si Vás informovat, že Státní závěrečné zkoušky z dějin umění na FUD UJEP se uskuteční ve dnech 30. 4., 2. 5. a 3. 5. 2024.
Pro studijní obor Kurátorská studia se zkoušky uskuteční 6. 6. 2024Podrobné informace můžete získat od pana asistenta Mgr. Tomáše Jurkoviče a harmonogram bude k dispozici také vedení jednotlivých kateder a ateliérů. Prosíme Vás, abyste se v daný den dostavili k uvedené hodině, kdy zkoušky začínají dle harmonogramu (tedy vždy v 9 hodin, pouze pro Kurátorská studia v 10 hodin). Přejeme Vám mnoho zdaru!

Letní škola FUD 2024

Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem pořádá ve dnech 19.– 23. 8. 2024 Letní školu, při které veřejnosti otevře až 6 uměleckých, designerských a grafických kurzů napříč svými ateliéry.

Sportovní den rektora

Vážené studentky, vážení studenti, rád bych vás pozval na obnovený Sportovní den rektora, který se uskuteční 3. 4. 2024 v areálu sportovní haly PF UJEP na České mládeži.
Tato akce má od začátku několik hlavních cílů. Jedním z nich je podpora sportovního ducha naší akademické obce, neboť všichni víme – ve zdravém těle, zdravý duch. Hlavním cílem je však uvědomění si pospolitosti naší univerzity, setkání s kolegy a kolegyněmi i z jiných fakult a center a strávení alespoň malé chvilky u společného zájmu nás všech.

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa – vedení ateliéru Time-Based Media

Děkanka Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa – vedení ateliéru Time-based Media. Úvazek v součtu 1,0 může být obsazen jedním uchazečem/uchazečkou, anebo v částečných dvou úvazcích vedoucí/ho a odborného asistenta / odborné asistentky, případně uchazeči kandidujícími v týmu.

Prodlužujeme termín přihlášek Design a Výtvarná umění

Prodlužujeme termín přihlášek na Kurátorská studia

Letní škola FUD 2024

Výstava CVRLIKAT. UMĚNÍ Z PTAČÍ PERSPEKTIVY

Veřejné přednášky Čelem k umění 2023/2024

DUÚL = FUD

FastFUD podcast

E-learningová platforma FUD UJEP

E-learningový systém naleznete na adrese e-vyuka.fud.ujep.cz . Přihlášení do systému se provádi pomocí přístupových údajů (EduID), stejně jako do systému STAG.