Přihlášky k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studia na FUD UJEP pro akademický rok 2021/2022

Přihlášky do navazujícího magisterského studia (Design, Výtvarná umění) je možné podávat do 28. 2. 2021

Přihlášky do navazujícího magisterského studia (Kurátorská studia) je možné podávat do 30. 3. 2021

Přihlášky do navazujícího magisterského studia v anglickém jazyce (Fine Art) je možné podávat do 30. 4. 2021

Otevíráme studium ve studijních programech Design, Výtvarná umění a Fine Art, celkem v šestnácti ateliérech.

Veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete v Podmínkách přijímacího řízení a dále také v Manuálu pro uchazeče.
Informace pro program v anglickém jazyce Fine Art naleznete Zde.

E-přihláška ke studiu