Prodloužení termínu podávání přihlášek do 30. 3. 2021 – Navazující magisterské studium FUD

Přihlášky k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studia ve studijních programech Design a Výtvarná umění na FUD UJEP v akademickém roce 2021/2022 je možné podávat do 30. 3. 2021. Otevíráme studium v celkem patnácti ateliérech

Pro studijní obor Kurátorská studia také platí termín 30. 3. 2021.

Veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete v Podmínkách přijímacího řízení pro program Design a program Výtvarná umění a v Podmínkách přijímacího řízení pro obor Kurátorská studia.

Více k informací k přijímacímu řízení
E-přihláška ke studiu

V případě komplikací s podáváním elektronické přihlášky se obracejte na studijní oddělení FUD UJEP.