Kurátorská studia

Kontakt

vedoucí Katedry dějin a teorie umění
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
T: +420 475 285 186
E: michal.kolecek@ujep.cz

garant studijního oboru Kurátorská studia
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
T: +420 475 285 186
E: michal.kolecek@ujep.cz

sekretářka Katedry dějin a teorie umění
Šárka Stehlíková
T: +420 475 285 114
E: sarka.stehlikova@ujep.cz

F: Kurátorská studia UJEP

Zimní sklizeň 2019/2020

Únor opět přináší sezónní přehlídku klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Budova v kampusu univerzity se veřejnosti otevře od čtvrtka 6. února do soboty 8. února 2020.

Den otevřených dveří / FUD OPEN TO PUBLIC

Ve středu 29. 1. 2010 se od 11 hodin otevřou dveře všech sedmnácti ateliérů, ve kterých na vás budou čekat jejich vedoucí a asistenti, kteří vám rádi poskytnou veškeré potřebné informace.
Těšíme se na vás!

Vu Hong Van / Galerie Činoherního studia

Srdečně zveme na vernisáž výstavy autorky Vu Hong Van, která je součástí celoročního výstavního konceptu navazujícího na premiéry Činoherního studia s podtitulem – Nerovnost. / 6. 12. 2019 v 18:00 foyer Činoherního studia.

Sametové oslavy v Ústí nad Labem

PODZIM BUDE V ÚSTÍ PATŘIT VÝROČÍ ROKŮ 1939 A 1989.
Výstavy, divadelní představení, přednášky osobností ústecké univerzity, konference, ale také módní show nebo koncerty – to vše je na programu oslav 30. výročí takzvané sametové revoluce, na jejímž počátku stálo shromáždění studentů, kteří si chtěli připomenout události roku 1939.

Letní škola FUD 2019

Fakulta umění a designu pořádá první ročník LETNÍ ŠKOLY, při které veřejnosti otevře osm intenzivních týdenních kurzů napříč všemi obory.

Diplomky 19

Srdečně Vás zveme na výstavu bakalářských a magisterských prací studentů FUD. Vernisáž se uskuteční 29. 5. od 17 hod v Galerii Emila Filly, pokračovat bude od 18 hod v Domě umění Ústí nad Labem a zakončena bude v prostorách FUD. 

Exkurze Budapešť

Studenti kurátorských médií a ateliéru Digitální média absolvovali ve dnech 24.–27. 1. 2019 obsáhlou exkurzi do Budapešti, kterou z Maďarské strany zaštiťoval János Szoboszlai.

Doktorandka Bára Čápová uvádí: Veřejnou diskuzi

 / 25. 4. 2019/ od 16:00 h / Veřejný sál Hraničář.

Zimní sklizeň / výstava klauzur

Výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu UJEP ze zimního semestru 2018/2018

Komentované prohlídky pro veřejnost:
sobota 9. 2. 2019 – 13h, 15h a 17h

Kurátorská studia

O oboru

Dvouletý navazující magisterský studijní obor realizovaný v rámci programu Výtvarná umění

Katedra dějin a teorie umění Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem

Tento navazující magisterský studijní obor má jedinečné zaměření a unikátní charakter. Kurátorská studia jsou stále poměrně mladým oborem, který se formuje především v souvislosti s rozvojem specifik provozu, produkce, interpretace a socializace současného výtvarného umění. Výuková i tvůrčí struktura studijního oboru Kurátorská studia v sobě kombinuje dva základní přístupy – důraz kladený na teoretickou reflexi aktuální umělecké tvorby a zaměření na získání základních kompetencí v oblasti produkce a institucionální práce v muzejním a galerijním prostředí. V této souvislosti magisterský obor Kurátorská studia studentům poskytuje zásadní vhled do historických a metodologických otázek výtvarného umění zejména 20. a 21. století a rovněž nabízí řadu workshopů a seminářů, které jsou zaměřeny jak na koncepční ideovou rovinu, tak na manažerskou, praktickou stránku realizace konkrétních tvůrčích výstavních projektů.

Specifický charakter studijního oboru Kurátorská studia je posilován kombinovaným způsobem organizace studijního plánu, ve kterém se vzájemně doplňují tradiční způsoby výuky ve formě přednášek, seminářů a cvičení s ateliérovým modelem výuky zaměřeným především na realizaci praktických výstupů ze studia, a to prostřednictvím studijního předmětu Kurátorský workshop. Při organizaci studia je zásadní důraz kladen na produkci veřejných studentských výstupů v rámci ročníkových výstavních projektů, které zároveň studentům poskytují prostor pro získání praktických zkušeností s organizací výstavního provozu.

Zajímavým přínosem Kurátorských studií je také vzájemná komunikace mezi studenty, kteří se v tomto oboru setkávají po absolvování poměrně různorodých bakalářských oborů zaměřených na uměleckou tvorbu, dějiny a teorii umění, výtvarnou pedagogiku či produkci a marketing kultury. Takové prostředí umožňuje vznik inspirativních a kreativních multidisciplinárních týmů a projektů.

Zmínit je třeba také podstatný důraz, který je během studia v oboru Kurátorská studia položen na internacionalizaci a možnost zahraničních, ale také domácích, studijních stáží, a to především v oblasti tzv. pracovních stáží nabízených programem ERASMUS+. Pro praxe a pracovní praktické stáže navíc vytváří Fakulta umění a designu UJEP dostatečné zázemí i v Ústí nad Labem, neboť provozuje nebo se podílí na provozu řady výstavních institucí: Dům umění Ústí nad Labem, Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem, Galerie Hraničář Ústí nad Labem, Galerie Rampa Ústí nad Labem, BillboArt Gallery Ústí nad Labem atd. Do aktivit všech těchto institucí se studenti Kurátorských studií postupně zapojují a získávají tak neocenitelné praktické zkušenosti již v době vlastního studia.

Portfolio studijních programů realizovaných na Fakultě umění a designu UJEP navíc absolventům studijního oboru Kurátorská studia umožňuje ucházet se o pokračování studia v doktorském studijním oboru Vizuální komunikace, který v sobě rovněž zahrnuje aspekty kurátorské práce v oblasti aktuální výtvarné umělecké scény i v širším socio-kulturním kontextu.

Mezi klíčové akademické pracovníky, kteří zajišťují výuku v rámci studijního oboru Kurátorská studia, patří:
Garantem studijního oboru Kurátorská studia je prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.:
Kurátor a teoretik současného umění, který ve své kurátorské práci spolupracuje s celou řadou význačných českých i zahraničních institucí, mezi kterými lze jmenovat: Národní galerii v Praze, Galerii hlavního města Prahy, Dům umění města Brna, Art Museum Pori, Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig, Kunsthalle Košice, Museum of Modern and Contemporary Art Rijeka, Arsenal Gallery Bialystok atd.

Ke klíčovým akademickým pracovníkům zajišťujícím výuku v rámci oboru Kurátorská studia patří:
doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D. – teorie a interpretace vizuálních oborů, socializace umění
doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D. – dějiny moderní a současné architektury
Dr. János Szoboszlai, Ph.D. – kurátorská studia, dějiny současného středoevropského umění (výuka v anglickém jazyce)
Mgr. Anna Vartecká, Ph.D. – dějiny fotografie a nových médií, genderové aspekty v současném umění
Mgr. Lenka Sýkorová, Ph.D. – dějiny současného umění, metody současného umění a kurátorské praxe
PhDr. Ludvík Hlaváček – produkce uměleckého díla ve veřejném prostoru, galerijní provoz v nestátních a neziskových organizacích
PhDr. Marek Urban, Ph.D. – estetika a dějiny a teorie nových médií a filmu
MgA. Adéla Machová, Ph. D. – produkce a kulturní management, marketing a PR a FR
Mgr. Lenka Stolárová – metodologie dějin umění, ikonografie a ikonologie ve výtvarném umění
Katherine Kastner (galeristka Hunt Kastner Praha) – současný umělecký provoz a galerijní praxe

→ studijní plán oboru

Naši absolventi

Absolvent studijního oboru Kurátorská studia se uplatní jako nezávislý kurátor nebo jako kurátor či lektor v galeriích a muzeích, ve sféře státní, veřejné i soukromé či komerční. Získá znalosti a kompetence nezbytné pro přípravu výstav v domácích i zahraničních kulturních institucích, nalezne uplatnění v redakcích odborných periodik nebo v nakladatelských domech orientovaných na výtvarné umění a kulturní historii, v publicistice a umělecké kritice, popřípadě ve sféře vizuální komunikace a její administrativě.

Absolventi oboru Kurátorská studia na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem v současné době mimo jiné působí v následujících institucích:

 • Národní galerie v Praze
 • Galerie hlavního města Prahy
 • Centrum současného umění DOX Praha
 • Kunsthalle Praha
 • Galerie NoD Praha
 • Moravská galerie v Brně
 • Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře
 • Muzeum umění Olomouc
 • Galerie umění Karlovy Vary
 • Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
 • Design Cabinet CZ
 • Dům umění Ústí nad Labem
 • Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem
 • Východočeská galerie v Pardubicích
 • Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

3KURÁTORKY
KRISTÝNA HÁJKOVÁ, ALŽBĚTA HORÁČKOVÁ A DIANA KNĚŽÍNKOVÁ
Studentky druhého ročníku magisterského studia studijního oboru Kurátorská studia

Olga Staníková

Kurátorka moderního a současného umění v Muzeu umění Olomouc

Olga Staníková ve výstavě Jozefa Jankoviče v Muzeu umění Olomouc, 2018.

Adéla Machová

Kurátorka a provozní manažerka Domu umění v Ústí nad Labem 

Úvodní slovo Adély Machové na výstavě Diplomky´16 v Domě umění Ústí nad Labem.

Jakub Král

Kurátor Galerie hlavního města Prahy

Jakub Král s Peterem Bartošem v Bratislavě při přípravě výstavního projektu. Foto Petra Feriancová.

Tereza Nováková 

Kurátorka Východočeské galerie v Pardubicích

Úvodní slovo kurátorky Terezy Novákové v Galerii Deska.

Kontakt

vedoucí Katedry dějin a teorie umění
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
T: +420 475 285 186
E: michal.kolecek@ujep.cz

garant studijního oboru Kurátorská studia
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
T: +420 475 285 186
E: michal.kolecek@ujep.cz

sekretářka Katedry dějin a teorie umění
Šárka Stehlíková
T: +420 475 285 114
E: sarka.stehlikova@ujep.cz

F: Kurátorská studia UJEP

Zimní sklizeň 2019/2020

Únor opět přináší sezónní přehlídku klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Budova v kampusu univerzity se veřejnosti otevře od čtvrtka 6. února do soboty 8. února 2020.

Den otevřených dveří / FUD OPEN TO PUBLIC

Ve středu 29. 1. 2010 se od 11 hodin otevřou dveře všech sedmnácti ateliérů, ve kterých na vás budou čekat jejich vedoucí a asistenti, kteří vám rádi poskytnou veškeré potřebné informace.
Těšíme se na vás!

Vu Hong Van / Galerie Činoherního studia

Srdečně zveme na vernisáž výstavy autorky Vu Hong Van, která je součástí celoročního výstavního konceptu navazujícího na premiéry Činoherního studia s podtitulem – Nerovnost. / 6. 12. 2019 v 18:00 foyer Činoherního studia.

Sametové oslavy v Ústí nad Labem

PODZIM BUDE V ÚSTÍ PATŘIT VÝROČÍ ROKŮ 1939 A 1989.
Výstavy, divadelní představení, přednášky osobností ústecké univerzity, konference, ale také módní show nebo koncerty – to vše je na programu oslav 30. výročí takzvané sametové revoluce, na jejímž počátku stálo shromáždění studentů, kteří si chtěli připomenout události roku 1939.

Letní škola FUD 2019

Fakulta umění a designu pořádá první ročník LETNÍ ŠKOLY, při které veřejnosti otevře osm intenzivních týdenních kurzů napříč všemi obory.

Diplomky 19

Srdečně Vás zveme na výstavu bakalářských a magisterských prací studentů FUD. Vernisáž se uskuteční 29. 5. od 17 hod v Galerii Emila Filly, pokračovat bude od 18 hod v Domě umění Ústí nad Labem a zakončena bude v prostorách FUD. 

Exkurze Budapešť

Studenti kurátorských médií a ateliéru Digitální média absolvovali ve dnech 24.–27. 1. 2019 obsáhlou exkurzi do Budapešti, kterou z Maďarské strany zaštiťoval János Szoboszlai.

Doktorandka Bára Čápová uvádí: Veřejnou diskuzi

 / 25. 4. 2019/ od 16:00 h / Veřejný sál Hraničář.

Zimní sklizeň / výstava klauzur

Výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu UJEP ze zimního semestru 2018/2018

Komentované prohlídky pro veřejnost:
sobota 9. 2. 2019 – 13h, 15h a 17h

Kurátorská studia

O oboru

Dvouletý navazující magisterský studijní obor realizovaný v rámci programu Výtvarná umění

Katedra dějin a teorie umění Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem

Tento navazující magisterský studijní obor má jedinečné zaměření a unikátní charakter. Kurátorská studia jsou stále poměrně mladým oborem, který se formuje především v souvislosti s rozvojem specifik provozu, produkce, interpretace a socializace současného výtvarného umění. Výuková i tvůrčí struktura studijního oboru Kurátorská studia v sobě kombinuje dva základní přístupy – důraz kladený na teoretickou reflexi aktuální umělecké tvorby a zaměření na získání základních kompetencí v oblasti produkce a institucionální práce v muzejním a galerijním prostředí. V této souvislosti magisterský obor Kurátorská studia studentům poskytuje zásadní vhled do historických a metodologických otázek výtvarného umění zejména 20. a 21. století a rovněž nabízí řadu workshopů a seminářů, které jsou zaměřeny jak na koncepční ideovou rovinu, tak na manažerskou, praktickou stránku realizace konkrétních tvůrčích výstavních projektů.

Specifický charakter studijního oboru Kurátorská studia je posilován kombinovaným způsobem organizace studijního plánu, ve kterém se vzájemně doplňují tradiční způsoby výuky ve formě přednášek, seminářů a cvičení s ateliérovým modelem výuky zaměřeným především na realizaci praktických výstupů ze studia, a to prostřednictvím studijního předmětu Kurátorský workshop. Při organizaci studia je zásadní důraz kladen na produkci veřejných studentských výstupů v rámci ročníkových výstavních projektů, které zároveň studentům poskytují prostor pro získání praktických zkušeností s organizací výstavního provozu.

Zajímavým přínosem Kurátorských studií je také vzájemná komunikace mezi studenty, kteří se v tomto oboru setkávají po absolvování poměrně různorodých bakalářských oborů zaměřených na uměleckou tvorbu, dějiny a teorii umění, výtvarnou pedagogiku či produkci a marketing kultury. Takové prostředí umožňuje vznik inspirativních a kreativních multidisciplinárních týmů a projektů.

Zmínit je třeba také podstatný důraz, který je během studia v oboru Kurátorská studia položen na internacionalizaci a možnost zahraničních, ale také domácích, studijních stáží, a to především v oblasti tzv. pracovních stáží nabízených programem ERASMUS+. Pro praxe a pracovní praktické stáže navíc vytváří Fakulta umění a designu UJEP dostatečné zázemí i v Ústí nad Labem, neboť provozuje nebo se podílí na provozu řady výstavních institucí: Dům umění Ústí nad Labem, Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem, Galerie Hraničář Ústí nad Labem, Galerie Rampa Ústí nad Labem, BillboArt Gallery Ústí nad Labem atd. Do aktivit všech těchto institucí se studenti Kurátorských studií postupně zapojují a získávají tak neocenitelné praktické zkušenosti již v době vlastního studia.

Portfolio studijních programů realizovaných na Fakultě umění a designu UJEP navíc absolventům studijního oboru Kurátorská studia umožňuje ucházet se o pokračování studia v doktorském studijním oboru Vizuální komunikace, který v sobě rovněž zahrnuje aspekty kurátorské práce v oblasti aktuální výtvarné umělecké scény i v širším socio-kulturním kontextu.

Mezi klíčové akademické pracovníky, kteří zajišťují výuku v rámci studijního oboru Kurátorská studia, patří:
Garantem studijního oboru Kurátorská studia je prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.:
Kurátor a teoretik současného umění, který ve své kurátorské práci spolupracuje s celou řadou význačných českých i zahraničních institucí, mezi kterými lze jmenovat: Národní galerii v Praze, Galerii hlavního města Prahy, Dům umění města Brna, Art Museum Pori, Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig, Kunsthalle Košice, Museum of Modern and Contemporary Art Rijeka, Arsenal Gallery Bialystok atd.

Ke klíčovým akademickým pracovníkům zajišťujícím výuku v rámci oboru Kurátorská studia patří:
doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D. – teorie a interpretace vizuálních oborů, socializace umění
doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D. – dějiny moderní a současné architektury
Dr. János Szoboszlai, Ph.D. – kurátorská studia, dějiny současného středoevropského umění (výuka v anglickém jazyce)
Mgr. Anna Vartecká, Ph.D. – dějiny fotografie a nových médií, genderové aspekty v současném umění
Mgr. Lenka Sýkorová, Ph.D. – dějiny současného umění, metody současného umění a kurátorské praxe
PhDr. Ludvík Hlaváček – produkce uměleckého díla ve veřejném prostoru, galerijní provoz v nestátních a neziskových organizacích
PhDr. Marek Urban, Ph.D. – estetika a dějiny a teorie nových médií a filmu
MgA. Adéla Machová, Ph. D. – produkce a kulturní management, marketing a PR a FR
Mgr. Lenka Stolárová – metodologie dějin umění, ikonografie a ikonologie ve výtvarném umění
Katherine Kastner (galeristka Hunt Kastner Praha) – současný umělecký provoz a galerijní praxe

→ studijní plán oboru

Naši absolventi

Absolvent studijního oboru Kurátorská studia se uplatní jako nezávislý kurátor nebo jako kurátor či lektor v galeriích a muzeích, ve sféře státní, veřejné i soukromé či komerční. Získá znalosti a kompetence nezbytné pro přípravu výstav v domácích i zahraničních kulturních institucích, nalezne uplatnění v redakcích odborných periodik nebo v nakladatelských domech orientovaných na výtvarné umění a kulturní historii, v publicistice a umělecké kritice, popřípadě ve sféře vizuální komunikace a její administrativě.

Absolventi oboru Kurátorská studia na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem v současné době mimo jiné působí v následujících institucích:

 • Národní galerie v Praze
 • Galerie hlavního města Prahy
 • Centrum současného umění DOX Praha
 • Kunsthalle Praha
 • Galerie NoD Praha
 • Moravská galerie v Brně
 • Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře
 • Muzeum umění Olomouc
 • Galerie umění Karlovy Vary
 • Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
 • Design Cabinet CZ
 • Dům umění Ústí nad Labem
 • Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem
 • Východočeská galerie v Pardubicích
 • Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

3KURÁTORKY
KRISTÝNA HÁJKOVÁ, ALŽBĚTA HORÁČKOVÁ A DIANA KNĚŽÍNKOVÁ
Studentky druhého ročníku magisterského studia studijního oboru Kurátorská studia

Olga Staníková

Kurátorka moderního a současného umění v Muzeu umění Olomouc

Olga Staníková ve výstavě Jozefa Jankoviče v Muzeu umění Olomouc, 2018.

Adéla Machová

Kurátorka a provozní manažerka Domu umění v Ústí nad Labem 

Úvodní slovo Adély Machové na výstavě Diplomky´16 v Domě umění Ústí nad Labem.

Jakub Král

Kurátor Galerie hlavního města Prahy

Jakub Král s Peterem Bartošem v Bratislavě při přípravě výstavního projektu. Foto Petra Feriancová.

Tereza Nováková 

Kurátorka Východočeské galerie v Pardubicích

Úvodní slovo kurátorky Terezy Novákové v Galerii Deska.