Prodloužení přihlášek do navazujícího magisterského studia v oboru Kurátorská studia

Uchazeči o navazující magisterské studium v oboru Kurátorská studia mohou podávat přihlášky až do 26. 4. 2021.

V případě problémů při vyplňování elektronické přihlášky, kontaktujte studijní oddělení FUD UJEP.

Více informací o studiu
Více informací k přijímacímu řízení

E-přihláška