Billboart gallery

Billboart gallery

BILLBOART GALLERY se nachází ve veřejném prostoru a je zaměřená na prezentaci současného vizuálního umění, která funguje v rámci public-artového projektu Billboart Gallery Europe. Výchozím bodem je charakter výstavní plochy -­ billboard. Ten se, jakožto reklamní plocha, nachází ve veřejném prostoru, který samozřejmě také místem, kde mají lidé možnost participovat a sdílet informace. Díky své poloze a přístupu 24 hodin denně se Billboart Gallery zaměřuje na všechny kolemjdoucí bez ohledu na věk či sociální skupinu. Má potenciál oslovit i veřejnost, která se běžně o umění nezajímá a do tradičních galerií nechodí.

Výstavní program 2023/24

Novou kurátorkou pro akademický rok 2023/24 se stává Aneta Kapráľová - studentka 2.ročníku kurátorských studií. Se supervizí docentky Lenky Sýkorové se snaží navázat na výše uvedené cíle využitím specifických podmínek galerie.

Program galerie zaštiťuje cyklus Tělo. Tělo je středobodem lidské existence a hraje klíčovou roli v našem životě a identitě. Z fyzického hlediska je naše tělo nositelem života, což nám umožňuje prožívat svět kolem nás. Je nástrojem, díky němuž vnímáme své okolí a sami sebe. Naše tělo také slouží jako médium pro komunikaci. Gestikulace, mimika, hlasový projev a písmo jsou způsoby, jak sdělovat naše myšlenky a emoce ostatním. Tělo hraje důležitou roli v naší identitě. Jak se cítíme ve svém těle, ovlivňuje naši sebeidentifikaci a to, jak nás ostatní vidí. Naše tělo ovlivňuje naše sebevědomí a pocity vlastní hodnoty. Zdraví těla má vliv na naše pohodlí a schopnost plnit naše cíle. Tělo je spojeno s naší sexualitou a reprodukcí. Tento aspekt těla je základem pokračování druhu a má hluboký vliv na mezilidské vztahy a intimitu. Tělo může také být médium pro umění. Tanečníci, herci, malíři a sochaři využívají tělo k vyjádření emocí a myšlenek. Tělesné umění umožňuje tvůrcům komunikovat s diváky nejen slovy, ale i pohybem a vizuálním dojmem. Každá kultura má své vlastní pohledy na tělo a jeho význam. Různé tradice, rituály a symboly spojené s tělem odrážejí různé kulturní hodnoty a přístupy k lidské existenci. Celkově lze říci, že tělo je nesmírně komplexním a významným aspektem lidského života, který ovlivňuje naše fyzické, emocionální, sociální a kulturní zkušenosti. Je to prostředek, skrze který prožíváme svět a projevujeme sami sebe.
Dramaturgii Billboart Gallery (Ústí nad Labem) propojujeme s programem Gallery Sectio Aurea (Hradce Králové) pomocí výstavního cyklu, v jehož rámci chceme akcentovat spojení ústecké a hradecké umělecké scény. Projekt má za cíl upevnit vzájemné vztahy obou scén. 

Pohled na galerii

KONTAKTY

billboardgallery2021@gmail.com
Facebook
Instagram

Adresa / Kampus UJEP,
Resslova ulice
400 01 Ústí nad Labem

MÝTUS KRÁSY. TĚLO

Zveme vás na první výstavu v Billboart Gallery v sezóně 2023/2024. Vernisáž  proběhne 11. 10. v 15 hod.

Dany Vigil – Samota jako součást života / Billboart Gallery

Billboart Gallery představí v dubnu svou poslední výstavu z realizovaného cyklu „Samota napříč roky“ pod vedením studentek druhého ročníku Kurátorských studií Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Jany Šedivé a Alžběty Svobodové. 

Miloš Kopták – Samota v ulitě dětství, Billboart Gallery

Ve středu 16. 2. 2022 od 17:00 hodin proběhne zahájení nového výstavního cyklu studentské galerie Billboart Gallery s názvem „Samota napříč roky“. První výstava „Samota v ulitě dětství“ představí fotografie autorských objektů slovenského umělce a ilustrátora Miloše Koptáka.