Billboart gallery

Billboart gallery

BILLBOART GALLERY se nachází ve veřejném prostoru a je  zaměřená na prezentaci současného vizuálního umění, která funguje v rámci public-artového projektu Billboart Gallery Europe. Výchozím bodem je charakter výstavní plochy -­ billboard. Ten se, jakožto reklamní plocha, nachází ve veřejném prostoru, který samozřejmě také místem, kde mají lidé možnost participovat a sdílet informace. Díky své poloze a přístupu 24 hodin denně se Billboart Gallery zaměřuje na všechny kolemjdoucí bez ohledu na věk či sociální skupinu.Má potenciál oslovit i veřejnost, která se běžně o umění nezajímá a do tradičních galerií nechodí.

Výstavní program 2022/23

Nový kurátorský tým za akademický rok 2022/2023 tvoří Tereza Häckelová, Ester Klingerová a Kateřina Pencová. Se supervizí docentky Lenky Sýkorové se snaží navázat na výše uvedené cíle využitím specifických podmínek galerie. 

Program galerie zaštiťuje cyklus Drakobijci, který který si klade za cíl relativizovat námi zažité, ukotvené hodnoty a zároveň nám chce připomenout, co je skutečně důležité. V době pocovidové a v kontextu dalšího světového dění se hodnoty proměnily z vyprázdněného klišé v náš ústřední bod, ke kterému se všichni postupně vracíme. Motivem celého konceptu je připomenout klíčové otázky hodnot člověka a zároveň poskytnout platformu pro diskuzi a introspekci. Dramaturgii Billboart Gallery (Ústí nad Labem) propojujeme s programem Galerie Mimochodem (Praha) pomocí výstavního cyklu, v jehož rámci chceme akcentovat spojení ústecké a pražské umělecké scény. Projekt má za cíl upevnit vzájemné vztahy obou scén.

Pohled na galerii

KONTAKTY

billboardgallery2020@gmail.com
Facebook
Instagram

Adresa / Kampus UJEP,
Resslova ulice
400 01 Ústí nad Labem

Dany Vigil – Samota jako součást života / Billboart Gallery

Billboart Gallery představí v dubnu svou poslední výstavu z realizovaného cyklu „Samota napříč roky“ pod vedením studentek druhého ročníku Kurátorských studií Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Jany Šedivé a Alžběty Svobodové. 

Miloš Kopták – Samota v ulitě dětství, Billboart Gallery

Ve středu 16. 2. 2022 od 17:00 hodin proběhne zahájení nového výstavního cyklu studentské galerie Billboart Gallery s názvem „Samota napříč roky“. První výstava „Samota v ulitě dětství“ představí fotografie autorských objektů slovenského umělce a ilustrátora Miloše Koptáka.