Výsledky interní soutěže „Místo srpu a kladiva“

Výsledky interní soutěže „Místo srpu a kladiva“
(v rámci projektu Interní soutěž na dílo pro budovu ÚK)

1. místo – neuděleno
2. místo – Patrik Vanický & Jaroslav Málik
3. místo – Natálie Dvořáková, Milan Kožnar

Mimořádná ocenění dvou návrhů:
– Adéla Nestlerová & Kristýna Svobodová
– Jan Myška & Vojta Nosek

Doplnění k neudělení 1. ceny: Z dodaných návrhů  žádný nevykazoval komisí očekávaný moment posunutí dané záležitosti do výrazného a komplexního díla, které by splňovalo všechny nároky uvažované pro prostor na řešené reprezentativní budově ve městě, tj. jedinečný koncept, dořešení vztahu ke kraji, jeho vývoji i budoucnosti, práce se vztahem nového díla a vlastní budovy, reakce na původní dílo a jeho kontext a nakonec celistvé uchopení a skloubení všech těchto témat.

Hodnocení návrhů komise k náhledu zde
Zápis z průběhu hodnocení

Generálním partnerem projektu byla společnost NET4GAS s.r.o. a tento projekt podpořil Ústecký kraj.