Letní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Grafický design I

Anna Grymová, Eliška Pospíšilová, Eliška Svobodová & Valerie Štecová

2. BcA.

Orientační systém Terezín

prezentace
digitální vizualizace
Full HD

Orientační systém má za cíl: zlepšit orientaci v městském prostředí; eliminovat duplicitní a rušivé značení; zpestřit prostředí ojedinělými prvky; zachovat jedinečnou identitu města, být variabilní pro jakýkoliv vizuální styl.